Mcvane.Ge თქვენი საწყისი გვერდი
მთავარი გვერდი ჩვენ შესახებ კონტაქტი რეკლამა
მთავარი გვერდი » ახალი ამბები » ახალი ამბები » ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში

ბოლო დრო­ის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სას­ტი­კი დამ­ნა­შა­ვე, სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლი გი­ორ­გი ყუ­ფა­რა­ძე სა­ბერ­ძნე­თი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­იყ­ვა­ნეს. ყუ­ფა­რა­ძის ექ­სტრა­დი­რე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ბერ­ძნულ­მა მხა­რემ მას შემ­დეგ მი­ი­ღო, რაც ფაქ­ტე­ბი მო­იკ­ვლია და მის კრი­მი­ნა­ლო­ბა­ში დარ­წმუნ­და. ინ­ტერ­პო­ლით ძებ­ნი­ლი ყუ­ფა­რა­ძე ქარ­თულ მარ­თლმას­ჯუ­ლე­ბას წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ემა­ლე­ბო­და და პოჰლოდ­კოვ მი­როს­ლა­ვის გა­ყალ­ბე­ბუ­ლი პას­პორ­ტით აფა­რებ­და თავს სა­ბერ­ძნეთს.

50 წლის ყუ­ფა­რა­ძის, ზედ­მეტ­სა­ხე­ლად "ბე­ტო­ნას" კრი­მი­ნა­ლუ­რი ის­ტო­რია შემ­ზა­რა­ვია - მას რამ­დე­ნი­მე სას­ტიკ მკვლე­ლო­ბა­ში ედე­ბა ბრა­ლი. მათ შო­რი­საა აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი ძმე­ბი­სა და დედა-შვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ე­ბი თბი­ლის­ში. ყუ­ფა­რა­ძის და­ნა­შა­უ­ლებ­თან ერ­თად, ბოლო წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში მომ­ხდარ ყვე­ლა­ზე სას­ტიკ მკვლე­ლო­ბებს გა­ვიხ­სე­ნებთ, რომ­ლებ­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა სხვა­დას­ხვა დროს შოკ­ში ჩა­აგ­დო.

აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი ძმე­ბის მკვლე­ლო­ბა

2004 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე თბი­ლის­ში, სვა­ნე­თის უბან­ში აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლი ძმე­ბი მოკ­ლეს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში მან­ქა­ნის შე­სა­ძე­ნად ჩა­მო­სუ­ლი ილ­ჰამ და რა­სიმ გა­სა­ნო­ვე­ბი ყუ­ფა­რა­ძემ და მის­მა თა­ნამ­ზრახ­ველ­მა, ასე­ვე სა­შიშ­მა რე­ცი­დი­ვის­ტმა, ვა­სილ გო­შა­ძემ მო­ტყუ­ე­ბით მი­იყ­ვა­ნეს წი­ნას­წარ ნა­ქი­რა­ვებ ბი­ნა­ში, ვი­თომ­და მან­ქა­ნის შე­ძე­ნის თა­ო­ბა­ზე მო­სა­ლა­პა­რა­კებ­ლად. ყუ­ფა­რა­ძემ და გო­შა­ძემ უცხო­ე­ლი ძმე­ბი ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღით ბი­ნა­ში­ვე და­ხო­ცეს, გარ­დაც­ვლი­ლებს ჯი­ბე­ე­ბი­დან თან­ხა და ტე­ლე­ფო­ნე­ბი ამო­უ­ღეს და გა­ი­ნა­წი­ლეს.

ამის შემ­დეგ დამ­ნა­შა­ვე­ებ­მა ძმე­ბის გვა­მე­ბი გა­ა­შიშ­ვლეს, და­ა­ნა­კუ­წეს, იმა­ვე ბი­ნის ეზო­ში ჩა­მარ­ხეს და და­ა­ბე­ტო­ნეს. ბრალ­დე­ბულ­მა ყუ­ფა­რა­ძემ მა­შინ და­ნა­შუ­ლი აღი­ა­რა და სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი აჩ­ვე­ნა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლის­თვის ყუ­ფა­რა­ძეს 25-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­და, თუმ­ცა 2009 წელს სას­ტი­კი დამ­ნა­შა­ვე პრე­ზი­დენ­ტმა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა შე­ი­წყა­ლა და სას­ჯე­ლი გა­უ­ნა­ხევ­რა. 2013 წელს კი, მსჯავ­რდე­ბულ­მა სა­პა­ტიმ­რო "ამ­ნის­ტი­ის შე­სა­ხებ” კა­ნო­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე და­ტო­ვა.

გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­დან ერთ წე­ლი­წად­ში, ყუ­ფა­რა­ძე კი­დევ უფრო შემ­ზა­რავ და­ნა­შა­ულს ჩა­ი­დენს...

დედა-შვი­ლი კვე­ზე­რე­ლე­ბის მკვლე­ლო­ბა

2014 წლის დე­კემ­ბერ­ში თბი­ლი­სის ზღვის უბ­ნის და­სახ­ლე­ბა­ში, ყო­ფილ კა­დეტ­თა კორ­პუ­სის სახ­ლში სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა 1965 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ნატო კვე­ზე­რე­ლის გვა­მი იპო­ვეს. გარ­დაც­ვლილს ჭრი­ლო­ბა ყე­ლის არე­ში ჰქონ­და მი­ყე­ნე­ბუ­ლი. ნე­თე­სა­ვებ­მა ქალი ისე დაკ­რძა­ლეს, რომ მისი ერ­თა­დერ­თი შვი­ლის, გუ­რამ კვე­ზე­რე­ლის ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი ვერ გა­ი­გეს. გაჩ­ნდა უამ­რა­ვი ეჭვი, თუმ­ცა სი­მარ­თლე მხო­ლოდ 2016 წელს, ნატო კვე­ზე­რე­ლის მკვლე­ლო­ბი­დან ორი წლის შემ­დეგ გა­ირ­კვა, როცა მისი და­კარ­გუ­ლი შვი­ლის ცხე­და­რი იპო­ვეს.

გუ­რამ კვე­ზე­რე­ლის გვა­მი კო­ჯორ­ში, და­კე­ტი­ლი აგა­რა­კის ეზო­ში და­მარ­ხუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა. სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად გა­ირ­კვა, რომ გარ­დაც­ვლილს სხე­ულ­ზე 12 ჭრი­ლო­ბა ჰქონ­და მი­ყე­ნე­ბუ­ლი. და­ნა­შა­უ­ლებ­რივ­მა ჯგუფ­მა - ყუ­ფა­რა­ძემ და გო­შა­ძემ, გვა­მი და­ა­ნა­კუ­წეს და მას დაშ­ლის მიზ­ნით მჟა­ვა და­ას­ხეს, თუმ­ცა მას შემ­დეგ რაც გვა­მი არ გა­ფუჭ­და მკვლე­ლებ­მა ის კას­რში ჩა­დეს, მი­წა­ში ჩა­მარ­ხეს და და­ა­ბე­ტო­ნეს. დამ­ნა­შა­ვე­ებს წი­ნას­წარ ჰქონ­დათ ინ­ფორ­მა­ცია, რომ დედა-შვი­ლი სახ­ლში 12 000 აშშ დო­ლარს ინა­ხავ­და, და­ნა­შა­უ­ლის მო­ტი­ვიც ამ თან­ხის მით­ვი­სე­ბა გახ­და, რაც სის­რუ­ლე­ში მო­იყ­ვა­ნეს კი­დეც.

კვალ­ზე სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი გო­შა­ძემ გა­იყ­ვა­ნა. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­თან ითა­ნამ­შრომ­ლა და მკვლე­ლო­ბის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლედ გი­ორ­გი ყუ­ფა­რა­ძე და­ა­სა­ხე­ლა. სწო­რედ ამ აღი­ა­რე­ბის შემ­დეგ და­ტო­ვა თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ზე მყოფ­მა ყუ­ფა­რა­ძემ სა­ქარ­თვე­ლო და სა­ბერ­ძნეთ­ში მი­ი­მა­ლა.

ყუ­ფა­რა­ძე-გო­შა­ძის და­ნა­შუ­ლებ­რი­ვი ტან­დე­მი ამით არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა. ისი­ნი 2003 წელს ყო­ფი­ლი დე­პუ­ტა­ტის ლა­ერტ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის შვი­ლის, ზუ­რაბ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­შიც ფი­გუ­რი­რებ­დნენ. 2009 წლის 25 მა­ი­სის გა­ნა­ჩე­ნით, გი­ორ­გი ყუ­ფა­რა­ძეს ზუ­რაბ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის მცდე­ლო­ბის­თვის სას­ჯე­ლის ზო­მად 18 წელი გა­ნე­სა­ზღვრა, თუმ­ცა სას­ჯე­ლის­გან მთა­ვარ პრო­კუ­რორ­თან და­დე­ბუ­ლი საპ­რო­ცე­სო შე­თან­ხმე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­თა­ვი­სუფ­ლდა. გო­შა­ძემ და ყუ­ფა­რა­ძემ ზუ­რაბ ზუ­ბა­და­ლაშ­ვი­ლის მკვლე­ლად ბაჩო შა­რა­შე­ნი­ძე ერ­თხმად და­ა­სა­ხე­ლეს, რო­მე­ლიც ამ და­ნა­შა­უ­ლის­თვის სას­ჯელს დღემ­დე იხ­დის.

8 წლის ნანა ბე­რი­აშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბა

იაგო ნე­ბი­ე­რი­ძის, რო­გორც ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე სას­ტი­კი მკვლე­ლის სა­ხე­ლი დიდ­ხანს შე­მორ­ჩე­ბა ის­ტო­რი­ას, თუკი მას წა­ყე­ნე­ბუ­ლი ბრალ­დე­ბა და­უმ­ტკიც­და. ბოლო პე­რი­ო­დის ენით აღუ­წე­რე­ლი ტრა­გე­დია, რო­მელ­მაც სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლო მო­იც­ვა, სწო­რედ მის სა­ხელს უკავ­შირ­დე­ბა.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


25 ოქ­ტომ­ბერს, გორ­ში, მდი­ნა­რე ლი­ახ­ვის ნა­პირ­თან 9 წლის ნა­ნი­კო ბე­რი­აშ­ვი­ლის ცხე­და­რი იპო­ვეს. გარ­დაც­ვლილს თავ­ზე პო­ლი­ე­თი­ლე­ნის პარ­კი ჰქონ­და ჩა­მოც­მუ­ლი და წა­მე­ბის კვა­ლი აღე­ნიშ­ნე­ბო­და. ცხელ კვალ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, შემ­თხვე­ვი­დან რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში და­ა­კა­ვეს იაგო ნე­ბი­ე­რი­ძე.

თა­ვი­დან საქ­მე აღიძ­რა წი­ნას­წა­რი შეც­ნო­ბით არას­რულ­წლოვ­ნის მი­მართ და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტზე, სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 109-ე მუხ­ლის მე-2 ნა­წი­ლის "ბ" ქვე­პუნ­ქტით, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი ბრალ­დე­ბულს ბრა­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 141-ე მუხ­ლით და­უმ­ძიმ­და, რაც გარ­ყვნილ ქმე­დე­ბას გუ­ლის­ხმობს. გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯა­ხის წევ­რებს და ოჯა­ხის ად­ვო­კატს აჩ­ვე­ნეს იაგო ნე­ბი­ე­რი­ძის ტე­ლე­ფო­ნი­დან ამო­ღე­ბუ­ლი ფოტო და ვი­დეო მა­სა­ლე­ბი, რო­მელ­შიც რო­გორც გარ­დაც­ვლი­ლის ბა­ბუ­ამ გა­ნა­ცხა­და, ასა­ხუ­ლი იყო 9 წლის გო­გო­ნას მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბე­ბი. ამ­ჟა­მად გა­მო­ძი­ე­ბა ამ ორი მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


ნე­ბი­ე­რი­ძის სა­ხე­ლი ფი­გუ­რი­რებს 2004 წელს 11 წლის მო­ზარ­დის ზაქ­რო ბერ­ძნიშ­ვი­ლის გა­ტა­ცე­ბის საქ­მე­შიც. ბავ­შვის გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბის საქ­მე აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ნე­ბი­ე­რი­ძის და­კა­ვე­ბის შემ­დეგ გახ­და. ბერ­ძნიშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე ის და­ა­კა­ვეს 2005 წელს, თუმ­ცა ბავ­შვის გა­ტა­ცე­ბა არ და­უდ­გინ­და და მსჯავ­რი ძარ­ცვის ერთ ეპი­ზოდ­ზე და ყა­ჩა­ღო­ბის ერთ ეპი­ზოდ­ზე და­ე­დო, რის­თვი­საც მი­ე­სა­ჯა 3 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა. სას­ჯე­ლის სრუ­ლად მოხ­დის შემ­დეგ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ნე­ბი­ე­რი­ძე 1 წელ­ში ისევ და­უბ­რუნ­და სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას. 2009 წელს ის ყა­ჩა­ღო­ბი­სა და ძარ­ცვის მუხ­ლე­ბით გა­სა­მარ­თლდა და 17 წელი და 4 თვი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­და. გო­რის რა­ი­ო­ნუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს 2013 წლის 30 იან­ვრის გან­ჩი­ნე­ბით სას­ჯე­ლი შე­უმ­ცირ­და და სა­ბო­ლო­ოდ გა­ნე­სა­ზღვრა 13 წელი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა.

2014 წელს პე­ნი­ტენ­ცი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში სას­ჯე­ლის მოხ­დის დროს, აკ­რძა­ლუ­ლი ნივ­თის უკა­ნო­ნო შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვის­თვის თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ სსკ 378-ე 2 პრი­მა მუხ­ლის 1-ლი ნა­წი­ლით 6 თვით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯა, რა­საც და­ე­მა­ტა, სას­ჯე­ლის მო­უხ­დე­ლი ნა­წი­ლი 4 წელი 7 თვე 25 დღე და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, 5 წლით 1 თვით 25 დღით გა­ნე­სა­ზღვრა.

2016 წელს შე­წყა­ლე­ბის კო­მი­სი­ამ პრე­ზი­დენტს ნე­ბი­ე­რი­ძის შე­სა­ხებ და­დე­ბი­თი რე­კო­მენ­და­ცია მი­ა­წო­და, შე­დე­გად ექს პრე­ზი­დენ­ტმა გი­ორ­გი მარ­გე­ლაშ­ვილ­მა ნე­ბი­ე­რი­ძეს დარ­ჩე­ნი­ლი სა­პა­ტიმ­რო სას­ჯე­ლი გა­უ­ნა­ხევ­რა. იაგო ნე­ბი­ე­რი­ძე სას­ჯე­ლის­გან სრუ­ლად გა­თა­ვი­სუფ­ლდა ნანა ბე­რი­აშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბამ­დე რვა თვით ადრე, 2018 წლის თე­ბერ­ვალ­ში.

მე­უღ­ლის და შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა

არა­მარ­ტო სა­ქარ­თვე­ლოს, არა­მედ მსოფ­ლი­ოს კრი­მი­ნა­ლურ ის­ტო­რი­ა­ში თით­ზე ჩა­მოს­თვლე­ლია ისე­თი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ე­ბი, დე­დე­ბი რომ სა­კუ­თარ შვი­ლებს კლა­ვენ. 2015 წლის 20 დე­კემ­ბერს, გამ­თე­ნი­ი­სას თბი­ლის­ში ფე­რა­ძის ქუ­ჩის მცხოვ­რებ­ლე­ბი ქა­ლის კი­ვილ­მა შეძ­რა. სა­დარ­ბა­ზოს შე­სას­ვლელ­თან მამა-შვი­ლის - ომარ და თოკო ქა­ფი­ა­ნი­ძე­ე­ბის ჯერ კი­დევ თბი­ლი ცხედ­რე­ბი ეყა­რა. მოკ­ლუ­ლი ბავ­შვის დედა მაგ­და პა­პი­ძე, რო­მე­ლიც მოწ­მის სას­ტუ­სით წა­იყ­ვა­ნეს და­სა­კი­თხად, მალე ერ­თა­დერ­თი ეჭ­ვმი­ტან­ლი გახ­და.

კომ­პლექ­სუ­რად ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბის შემ­დეგ, ბრალ­დე­ბის მხა­რემ გა­ა­სა­ჯა­რო­ვა ისე­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ჯერ კი­დევ ბრალ­დე­ბულ პა­პი­ძეს მკვლე­ლად მო­იხ­სე­ნი­ებ­და. გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გად დად­გინ­და, რომ მაგ­და პა­პი­ძემ მე­უღ­ლე ომარ ქა­ფი­აშ­ვი­ლი, თავ­ში უროს ჩარ­ტყმით მოკ­ლა, ხოლო სა­კუ­თა­რი მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლი კი­სერ­ში ხე­ლის წა­ჭე­რით გა­გუ­და. მოკ­ლუ­ლი მე­უღ­ლის გვა­მი ოთა­ხი­დან სა­დარ­ბა­ზოს­კენ დე­რეფ­ნის გავ­ლით გა­ათ­რია და შე­სას­ვლელ­თან და­აგ­დო.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


მთა­ვარ­მა პრო­კუ­რა­ტუ­რამ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ფო­ტო­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც სის­ხლის კვა­ლის წაშ­ლის მიზ­ნით გაწ­მენ­დილ ია­ტაკს და ავეჯს ასა­ხავს. სის­ხლის ლა­ქე­ბის აღ­მო­სა­ჩე­ნად გა­მო­ძი­ე­ბამ გა­მო­ი­ყე­ნა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, რის შე­დე­გა­დაც ია­ტაკ­ზე, ოთახ­ში არ­სე­ბულ კა­რა­და­ზე, მა­გი­და­ზე, ტუმ­ბო­ზე, სა­წოლ­ზე, დი­ვან­ზე და ოთა­ხის კედ­ლებ­ზე აღ­მოჩ­ნდა ომარ ქა­ფი­აშ­ვი­ლის სის­ხლის მრა­ვა­ლი კვა­ლი. გარ­და ამი­სა, გა­სა­ჯა­როვ­და მაგ­და პა­პი­ძის დღი­უ­რის ჩა­ნა­წე­რი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც მან წი­ნას­წარ და­გეგ­მა სა­კუ­თა­რი ქმარ-შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


დღი­ურ­ში მაგ­და პა­პი­ძეს გა­კე­თე­ბუ­ლი აქვს შემ­დე­გი სა­ხის ჩა­ნა­წე­რი: "ურო (ნაჭ­რით გახ­ვე­უ­ლი), პარ­კე­ბი დიდი გახ­სნი­ლი, გამ­ზა­დე­ბუ­ლი, პროს­ტი­ნა გამ­ზად, პირ­სახ. გამ­ზად, წყა­ლი გავ­სე­ბუ­ლი ტოლ­ჩა, ჩა­ი­ნი­კი, ტან­საც­მე­ლი გა­უმ­ზა­დო ორი­ვეს. გა­ვიმზ. ტან­საც­მე­ლი. სი­დე­ნი­ებს გა­და­ვა­ფა­რო შავი დიდი პარ­კე­ბი".

კა­ლიგ­რა­ფი­ულ­მა ექ­სპერ­ტი­ზამ და­ად­გი­ნა, რომ ხელ­ნა­წე­რი მაგ­და პა­პი­ძეს ეკუთ­ვნო­და.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


გა­მო­ძი­ე­ბამ მნიშ­ვნე­ლო­ვან მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბად ცნო შემ­დე­გი ფაქ­ტიც: მკვლე­ლო­ბის დღეს, გვი­ან ღა­მით, რო­დე­საც დე­დამ­თილ­მა და­რე­ჯან (ლილი) მინ­დი­კა­ურ­მა მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნით მაგ­და პა­პი­ძეს­თან მო­ი­კი­თხა შვი­ლი და შვი­ლიშ­ვი­ლი, ბრალ­დე­ბულ­მა მას გა­ნუ­ცხა­და, რომ ისი­ნი უკვე მო­დი­ოდ­ნენ სახ­ლში, არ ენერ­ვი­უ­ლა და და­ე­ძი­ნა. სა­ტე­ლე­ფო­ნო კავ­ში­რის დრო­ი­სა და სა­სა­მარ­თლო-სა­მე­დი­ცი­ნო ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით დად­გე­ნი­ლი მამა-შვი­ლის სიკ­ვდი­ლის დრო­ის შე­და­რე­ბი­სას აშ­კა­რაა, რომ მაგ­და პა­პი­ძეს მე­უღ­ლე და შვი­ლი ამ დროს უკვე მოკ­ლუ­ლი ჰყავ­და.

მაგ­და პა­პი­ძის დის, ლანა პა­პი­ძის ჩვე­ნე­ბამ კი და­ნა­შა­უ­ლის მო­ტივ­საც მოჰ­ფი­ნა ნა­თე­ლი. დად­გინ­და, რომ მაგ­და პა­პი­ძეს ჰყავ­და მე­გო­ბა­რი მა­მა­კა­ცი და ბოლო პე­რი­ოდ­ში ძა­ლი­ან აგ­რე­სი­უ­ლად იყო გან­წყო­ბი­ლი მე­უღ­ლის - ომარ ქა­ფი­აშ­ვი­ლის მი­მართ. პა­პი­ძის დის ჩვე­ნე­ბით, მკვლე­ლო­ბამ­დე რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე მაგ­დამ მას სთხო­ვა ჩა­ქუ­ჩი.

ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბაა ასე­ვე, ქუ­ჩის სათ­ვალ­თვა­ლო კა­მე­რე­ბის ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რი, სა­დაც ნათ­ლად ჩანს გზა­ზე მი­მა­ვალ მაგ­და პა­პი­ძეს რო­გორ უჭი­რავს ხელ­ში პარკში გახ­ვე­უ­ლი უროს ფორ­მის ნივ­თი.მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებ­ზე სა­უ­ბა­რი ძა­ლი­ან დიდ­ხანს შე­იძ­ლე­ბა, ფაქ­ტია, რომ ბრალ­დე­ბის მხა­რის მიერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი ნა­ფიც­მა მსა­ჯუ­ლებ­მა იმ­დე­ნად სარ­წმუ­ნოდ მი­იჩ­ნი­ეს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სა­მარ­თლოს ის­ტო­რი­ა­ში უპ­რე­ცე­დენ­ტო ფაქ­ტი მოხ­და - თორ­მეტ­მა ნა­ფიც­მა მსა­ჯულ­მა ერ­თხმად, მაგ­და პა­პი­ძე მკვლე­ლად ცნო. მას თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უვა­დოდ აღ­კვე­თა მი­ე­სა­ჯა.

კა­ნი­ბა­ლიზ­მის საქ­მე

კა­ნი­ბა­ლიზ­მის საქ­მე სა­უ­კუ­ნის და­ნა­შა­უ­ლია თა­ვი­სი სი­სას­ტი­კით. 2016 წლის 19 ოქ­ტომ­ბერს, რო­დე­საც 76 წლის ლუბა ყო­ჩი­აშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე, ომარ ყო­ჩი­აშ­ვი­ლი სამ­სა­ხურ­ში წა­ვი­და, ყო­ჩი­აშ­ვი­ლე­ბის ბი­ნა­ში მი­ვიდ­ნენ ნინა ჩ. და ბექა შენ­გე­ლია. მი­სუ­ლებს სახ­ლში დახ­ვდათ მოკ­ლუ­ლი ლუბა ელი­აშ­ვი­ლის ქა­ლიშ­ვი­ლი ირმა ყო­ჩი­აშ­ვი­ლიც. გა­მო­ძი­ე­ბის მტკი­ცე­ბით, გარ­დაც­ვლი­ლის ქა­ლიშ­ვილ­მა, ბექა შენ­გე­ლი­ამ და არას­რულ­წლო­ვან­მა ნინი. ჩ-მ, მო­ხუ­ცი ჯერ ელექ­ტრო­შო­კით გა­თი­შეს, შემ­დეგ კი გა­გუ­დეს.

ბექა შენ­გე­ლი­ას აღი­ა­რე­ბი­თი ჩვე­ნე­ბით, გა­გუდ­ვის შემ­დეგ მან ცხე­და­რი წელ­ში გა­და­კე­ცა, "გა­დას­კოჩ­ვა­ში" კი გო­გო­ნე­ბი ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ. შემ­დეგ ცხე­და­რი დიდ ჩან­თა­ში ჩა­დეს და სა­დარ­ბა­ზოს უკა­ნა კა­რი­დან გა­ვიდ­ნენ, რად­გან იცოდ­ნენ, რომ ცენ­ტრა­ლუ­რი გა­სას­ვლე­ლის მხა­რეს ვი­დე­ოთ­ვა­ლი იყო და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი. ცხე­და­რი მან­ქა­ნის სა­ბარ­გულ­ში მო­ა­თავ­სეს და მთაწ­მინ­და­ზე, შენ­გე­ლი­ას ნა­ქი­რა­ვებ ბი­ნა­ში წა­ვიდ­ნენ. ბექა შენ­გე­ლია დე­ტა­ლუ­რად მოჰ­ყვა, თუ რო­გორ და­ა­ნა­წევ­რა ცხე­და­რი და გო­გო­ნე­ბის დახ­მა­რე­ბით გა­ა­ნა­წი­ლა ცე­ლო­ფა­ნის მოზ­რდილ პარ­კებ­ში.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


გვი­ან ღა­მით მათ ტაქ­სი და­ი­ქი­რა­ვეს და გლ­დან­ში, ყო­ფილ ნა­გავ­საყ­რელ­ზე ცხედ­რის ნა­წი­ლე­ბი წი­ნას­წარ ამო­თხრილ ორ­მო­ში ჩა­ყა­რეს და ბენ­ზი­ნი მო­ას­ხეს. გამ­თე­ნი­ი­სას ტაქ­სით თემ­ქა­ზე, იმ სახ­ლში წა­ვიდ­ნენ, სა­დაც შენ­გე­ლი­ას დედა და ძმა ცხოვ­რობ­დნენ. რაც ყვე­ლა­ზე შე­მაძ­რწუ­ნე­ბე­ლია, ბრალ­დე­ბულ­მა შინ პარ­კით მოკ­ლუ­ლის გულ-ღვიძ­ლი მი­ი­ტა­ნა და მა­ცი­ვარ­ში შე­ი­ნა­ხა. ლუბა ყო­ჩი­აშ­ვი­ლის ნეშ­ტი გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბი­დან მე­სა­მე დღეს მა­მა­კაც­მა იპო­ვა და სა­პატ­რუ­ლო პო­ლი­ცი­ას აც­ნო­ბა. და­კი­თხეს ყო­ჩი­აშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე და ქა­ლიშ­ვი­ლი. სწო­რედ მა­მამ მი­ა­ნიშ­ნა, რომ ქა­ლიშ­ვილ­ზე ეჭ­ვობ­და.

ძა­ლო­ვა­ნებ­მა ახალ­გაზ­რდე­ბის და­კი­თხვის შემ­დეგ, მათ­ზე თვალ­თვა­ლი და მი­ყუ­რა­დე­ბა და­ი­წყეს. ფა­რუ­ლი მი­ყუ­რა­დე­ბის ჩა­ნა­წე­რე­ბით ცნო­ბი­ლი გახ­და და­ნა­შა­უ­ლის უამ­რა­ვი შემ­ზა­რა­ვი დე­ტა­ლი. ფა­რულ ჩა­ნა­წე­რებ­ში შენ­გე­ლია ამ­ბობ­და, რომ ზე­ბუ­ნებ­რივ ძა­ლას ფლობ­და. ჩა­ნა­წე­რე­ბით გა­ირ­კვა, რომ ირმა ყო­ჩი­აშ­ვი­ლი­ გეგ­მას აწყობ­და, მომ­ხდა­რი მოკ­ლუ­ლის მე­უღ­ლეს­თვის და­ებ­რა­ლე­ბი­ნა. შემ­დეგ კი, რაც ომარ ყო­ჩი­აშ­ვილ­მა ეჭვი მას­ზე აიღო, ირ­მამ ბე­ქას მა­მო­ბი­ლის მკვლე­ლო­ბაც შეს­თა­ვა­ზა.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


ბექა შენ­გე­ლია ამ შემ­თხვე­ვამ­დე ორ­ჯერ ნა­სა­მარ­თლე­ვი იყო. პირ­ვე­ლად ქურ­დო­ბის­თვის პი­რო­ბი­თი მსჯავ­რი და­ე­დო, მე­ო­რედ კი გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის­თვის და­ი­ჭი­რეს, მაგ­რამ ამ­ნის­ტი­ით წლე­ბი მო­აკ­ლდა და 2014 წლის ბო­ლოს, დე­კემ­ბერ­ში ცი­ხი­დან გა­მო­ვი­და.

თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ კა­ნი­ბა­ლიზ­მის გახ­მა­უ­რე­ბუ­ლი საქ­მის მთა­ვა­რი ბრალ­დე­ბუ­ლი 23 წლის ბექა შენ­გე­ლია კა­ნი­ბა­ლიზ­მის ნა­წილ­ში გა­ა­მარ­თლა, თუმ­ცა და­ნარ­ჩე­ნი ბრალ­დე­ბე­ბით მას უვა­დო პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და, ხოლო მოკ­ლუ­ლის ქა­ლიშ­ვილს, 18 წლის ირმა ყო­ჩი­აშ­ვილს, რო­მე­ლიც ბექა შენ­გე­ლი­ას შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი იყო, 20-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა.

დედა-შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა ფო­ნი­ჭა­ლა­ში

გი­ორ­გი ხა­ბე­იშ­ვი­ლის მიერ ჩა­დე­ნი­ლი მკვლე­ლო­ბა, სი­სას­ტი­კით არ ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა ზე­მოთ ხსე­ნე­ბულ და­ნა­შა­უ­ლებს. 2016 წლის თე­ბერ­ვალ­ში, თბი­ლის­ში, ზემო ფო­ნი­ჭა­ლა­ში, მე­ზობ­ლე­ბი მამ­ფო­რი­ე­ბის სახ­ლში ხან­ძრის გამო სახ­ლში შეც­ვივ­დნენ. სა­ცხოვ­რე­ბელ ბი­ნა­ში უმ­ძი­მე­სი სუ­რა­თი დახ­ვდათ: მი­სა­ღებ ოთახ­ში ეგდო 1972 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ნონა რო­მა­ნი­ძის ცხე­და­რი, რო­მე­ლიც სის­ხლში ცუ­რავ­და. გარ­დაც­ვლილს ცივი ია­რა­ღით 29 ჭრი­ლო­ბა ჰქონ­და მი­ყე­ნე­ბუ­ლი. იქვე, ბავ­შვის სა­ძი­ნე­ბელ ოთახ­ში კი ხან­ძრის შე­დე­გად ნა­ხევ­რად დამ­წვა­რი 3 წლის მა­რი­ამ მამ­ფო­რი­ას ცხე­და­რი ეგდო. ბავ­შვს, ასე­ვე ცივი ია­რა­ღით, 16 ჭრი­ლო­ბა ჰქონ­და მი­ყე­ნე­ბუ­ლი.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


1989 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი, წარ­სულ­ში ყა­ჩა­ღო­ბი­სა და ძარ­ცვის­თვის გა­სა­მარ­თლე­ბუ­ლი გი­ორ­გი ხა­ბე­იშ­ვი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნი­დან რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დეგ და­ა­კა­ვეს.

მოკ­ლუ­ლე­ბის ნა­თე­სა­ვე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბრალ­დე­ბუ­ლი ნონა რო­მა­ნი­ძის ქმრის და მისი ძმის მე­გო­ბა­რი იყო. გი­ორ­გი ხა­ბე­იშ­ვი­ლი გარ­დაც­ვლი­ლე­ბის ქელეხ­შიც კი იმ­ყო­ფე­ბო­და, ამ სა­ზა­რე­ლი ფაქ­ტის შემ­დეგ კი ხში­რად მი­დი­ო­და ოჯახ­ში და გარ­დაც­ვლი­ლის მე­უღ­ლეს ეუბ­ნე­ბო­და - გვერ­დში და­გიდ­გე­ბი, რომ გა­ვი­გოთ მკვლე­ლი ვინ იყოო.

ბოლო წლების ყველაზე სასტიკი დამნაშავეები და მკვლელობები საქართველოში


ჩვე­ნე­ბის მი­ხედ­ვით, მკვლე­ლო­ბა ბრალ­დე­ბულ­მა ფუ­ლის გამო ჩა­ი­დი­ნა. ის გა­სა­ქურ­დად შე­ვი­და სახ­ლში, თუმ­ცა ფული ვერ იპო­ვა და მხო­ლოდ 30 ლარი წა­იღო.

ხა­ბე­იშ­ვი­ლის საქ­მე ნა­ფიც­მა მსა­ჯუ­ლებ­მა გა­ნი­ხი­ლეს და უვა­დოდ თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­უ­სა­ჯეს.

დე­დის და სამი შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა

ნო­დარ აკო­პო­ვის სა­ზა­რე­ლი და­ნა­შა­უ­ლი ხელ­წე­რით ძა­ლი­ან ჰგავს ხა­ბე­იშ­ვი­ლის მიერ ჩა­დე­ნილ მკვლე­ლო­ბას. მსხვერ­პლი აქაც დედა და შვი­ლე­ბია და და­ნა­შუ­ლის და­ფარ­ვის მიზ­ნით, ამ შემ­თხვე­ვა­შიც ხან­ძა­რია გა­ჩე­ნი­ლი.

2016 წლის ცხრა ივ­ლისს ახალ­ქა­ლა­ქის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ვა­ჩი­ან­ში მთე­ლი ოჯა­ხი ამო­ხო­ცი­ლი იპო­ვეს. 37 წლის ქალი და მისი - 5, 16 და 18 წლის შვი­ლე­ბი მე­ზობ­ლებ­მა მოკ­ლუ­ლი იპო­ვეს. ცხელ კვალ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­უ­ლი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, შემ­თხვე­ვი­დან ორ დღე­ში და­ა­კა­ვეს ამა­ვე სოფ­ლის მკვიდ­რი 1992 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ნო­დარ აკო­პო­ვი. მან და­ნა­შა­უ­ლი და­კა­ვე­ბის­თა­ნა­ვე აღი­ა­რა.

გა­მო­ძი­ე­ბის მტკი­ცე­ბით, აკო­პო­ვი ქურ­დო­ბის მიზ­ნით, სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლში ფან­ჯრი­დან შე­ი­პა­რა. სახ­ლში მხო­ლოდ დედა და მისი სამი შვი­ლი იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ, ბავ­შე­ბის მამა კი სა­ზღვარ­გა­რეთ სა­მუ­შა­ოდ იყო წა­სუ­ლი. გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სახ­ლის მე­პატ­რო­ნემ ქურ­დი შე­ნიშ­ნა და წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა გა­უ­წია, რის გა­მოც აკა­პოვ­მა მათ თა­ვის არე­ში ბლაგ­ვი საგ­ნით სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბე­ბი მი­ა­ყე­ნა.

ქალი და მისი 2 შვი­ლი მი­ყე­ნე­ბუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის შე­დე­გად, ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვალ­ნენ, ხოლო ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით, 5 წლის ბიჭი ხან­ძრის შე­დე­გად გა­ი­გუ­და.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ აკო­პოვ­მა და­ნა­შა­უ­ლი აღი­ა­რა, მისი მკვლე­ლად მოხ­სე­ნი­ე­ბა მა­ინც გა­უ­მარ­თლებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს, ვი­ნა­ი­დან ბრალ­დე­ბუ­ლი ისე გარ­და­იც­ვა­ლა, რომ მის­თვის გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­ტა­ნა ვერ მო­ხერ­ხდა. და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში ორი და მეტი პი­რის გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვე­ბუ­ლი აკო­პო­ვის საქ­მე ძი­ე­ბა­ში იყო, ბრალ­დე­ბულს 16-დან 20 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა ემუქ­რე­ბო­და, თუმ­ცა 2016 წლის 11 ივ­ლისს, გლ­და­ნის მე-8 და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მყოფ­მა ბრალ­დე­ბულ­მა სი­ცო­ცხლე თვით­მკვლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლა.

www.ambebi.ge
კომენტარები
მსგავსი სიახლეები:
 • რა კითხვა დაუსვა მოსამართლემ ანა ნაცვლიშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ ლადო გრ ...
 • "ჩემი შვილი სიკვდილამდე სამართალდამცველების გულგრილობამ მიიყვანა..." - ვი ...
 • წარუმატებელი თვითმკვლელობა 500-ლარიანი ჯარიმით ისჯება
 • ნანკა კალატოზიშვილი - კუპრავა შენს გამო არც არავინ გამოსულა გარეთ და დაახვი ...
 • მთვრა­ლი ახა­ლაია პა­ტიმ­რებს უმოწყა­ლოდ სცემ­და

 • ინფორმაცია
  ჯგუფ Гости-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.


   

  ფოტო განწყობისათვის
  27-12-2018, 19:35
  როგორ ითამაშა Secret Santa ქართველმა ბავშვმა - პაპუნას ორიგინალური გადაწყვეტა
  26-12-2018, 19:56
  ბონდო მძინარაშვილი: ფოტო კი არა, ფოტონოველაა...
  26-12-2018, 19:17
  აკა სინჯიკაშვილი: ჩემმა ფრანგმა სტუმარმა ინატრა - ნეტავ ასეთი განათება ჩვენთანაც იყოს ნიცაშიო...
  7-12-2018, 19:22
  ,,თვალის ჩაპაჭუნებაზე სამუშაო მაქვს აშკარად" -ალეკო ელისაშვილი
  3-12-2018, 19:43
  სალომე ზურაბიშვილი ახალგაზრდობაში შვილებთან ერთად - ოჯახური ფოტო
  3-12-2018, 19:39
  2018 წლის ზამთრის ერთ-ერთი მოთხოვნადი აქსესუარი წვერის მანათობელი ნათურაა
  9-11-2018, 20:48
  დარია სუხიშვილი მამიდას დედას ეძახის - როგორ ცხოვრობს და სად სწავლობს ილიკო სუხიშვილის უმშვენიერესი ქალიშვილი

  ვიდეო კოლაჟი
  29-01-2019, 15:43
  სალომე ზურაბიშვილი - პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციით მანიპულირება უნდა დასრულდეს
  26-12-2018, 19:58
  "ემიგრანტებმა გაზაფხულამდე უნდა მიაღწიონ საქართველომდე, თქვენთან ერთად წამოვალ, არაფრის არ მეშინია" - სააკაშვილი ახალ მოძრაობას იწყებს
  26-12-2018, 12:33
  შემაძრწუნებელი ვიდეო: ცუნამი ინდონეზიური პოპ ბენდის კონცერტზე სცენას ანგრევს და მუსიკოსებს კლავს
  26-12-2018, 12:03
  აქცია ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ – (ვიდეო)
  24-12-2018, 13:14
  როგორ ზრდიან ბავშვებს ჯიჰადისტებად (ვიდეო)
  20-12-2018, 19:44
  მიხეილ ცაგარელის რჩევა სპეციალურად ქართველი გოგონებისთის - როგორ გავთხოვდეთ 2019 წელს
  19-12-2018, 19:31
  დაკავებულია ქალი, რომელმაც ნაც.მოძრაობის აქციის დროს პოლიციის მანქანა დააზიანა

       
  News.Mcvane.Ge © 2013-2018 საავტორო უფლებები დაცულია