Mcvane.Ge თქვენი საწყისი გვერდი
მთავარი გვერდი ჩვენ შესახებ კონტაქტი რეკლამა
მთავარი გვერდი » ახალი ამბები » ახალი ამბები » "ჯვრისწერაც კი პოლიტიზირებული გავხადეთ..." - რეალურად, დაკეტეს თუ არა სვეტიცხოველი ბერა ივანიშვილის ქორწილის გამო

"ჯვრისწერაც კი პოლიტიზირებული გავხადეთ..." - რეალურად, დაკეტეს თუ არა სვეტიცხოველი ბერა ივანიშვილის ქორწილის გამო

11 ნო­ემ­ბერს, ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ვა­ჟის ქორ­წი­ლი გა­ი­მარ­თა. ბერა ივა­ნიშ­ვილ­მა და მის­მა რჩე­ულ­მა ნა­ნუ­კა გუ­და­ვა­ძემ ჯვა­რი სვე­ტი­ცხოვ­ლის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში და­ი­წე­რეს.

სა­დღე­სას­წა­უ­ლო ცე­რე­მო­ნი­ალ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სვე­ტი­ცხოვ­ლის ტა­ძა­რი ყვა­ვი­ლე­ბით იყო მორ­თუ­ლი და ტაძ­რის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად იყო გამ­კაც­რე­ბუ­ლი.

"ოლი­გარ­ქის შვი­ლის ქორ­წი­ლის გამო მთე­ლი მცხე­თა ევა­კუ­ი­რე­ბუ­ლია, სვე­ტი­ცხოვ­ლი­დან გა­მო­ყა­რეს მლოც­ვე­ლე­ბი და მთე­ლი ქა­ლა­ქი სა­გან­გე­ბო რე­ჟიმ­ზე გა­და­იყ­ვა­ნეს" - ასე გა­მო­ეხ­მა­უ­რა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ლი­დე­რის შვი­ლის ქორ­წილს „ძალა ერ­თო­ბა­ში­ას“ საპ­რე­ზი­დენ­ტო კან­დი­და­ტი გრი­გოლ ვა­შა­ძე.

"ჯვრისწერაც კი პოლიტიზირებული გავხადეთ..." - რეალურად, დაკეტეს თუ არა სვეტიცხოველი ბერა ივანიშვილის ქორწილის გამო


გავ­რცე­ლე­ბულ­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ, რომ ტა­ძა­რი ჯვრის­წე­რის გამო და­ი­კე­ტა და იქ მომ­ლოც­ვე­ლებს არ უშ­ვებ­დნენ, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის კრი­ტი­კა გა­მო­იწ­ვია. რამ­დე­ნად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ეს ინ­ფორ­მა­ცია სი­მარ­თლეს, ამის გა­და­მოწ­მე­ბა სვე­ტი­ცხოვ­ლის მღვდელმსა­ხურ­თან, მამა პეტ­რე კვა­რა­ცხე­ლი­ას­თან ვცა­დეთ:

- პირ­ველ რიგ­ში, ვუ­ლო­ცავ ახ­ლად­და­ქორ­წი­ნე­ბულ წყვილს ჯვრის­წე­რას და ოჯა­ხის შექ­მნას! და­ვი­წყებ იმით, რომ გუ­შინ, სვე­ტი­ცხოვ­ლის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში წირ­ვა ჩვე­უ­ლებ­რივ ჩა­ტარ­და, რო­მელ­საც ბუ­ნებ­რი­ვია, ეს­წრე­ბო­და მრევ­ლი და მხო­ლოდ წირ­ვის მერე და­ი­წყო მზა­დე­ბა ქორ­წი­ლი­სათ­ვის, მაგ­რამ ის, რომ იქ ხალ­ხი არ შე­უშ­ვეს და ვი­ღა­ცე­ე­ბის უფ­ლე­ბე­ბი შე­ი­ლა­ხა სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რე­ბის მიერ, არის სიც­რუე! არ შე­იძ­ლე­ბა სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებს და­ვაბ­რა­ლოთ ის, რაც არ მომ­ხდა­რა და ამ ადა­მი­ა­ნებს ცილი დავ­წა­მოთ. ჩვენ რა უფ­ლე­ბა გვქონ­და, რომ მომ­ლოც­ვე­ლი ტა­ძარ­ში არ შეგ­ვეშ­ვა?!

"ჯვრისწერაც კი პოლიტიზირებული გავხადეთ..." - რეალურად, დაკეტეს თუ არა სვეტიცხოველი ბერა ივანიშვილის ქორწილის გამო


- მამა პეტ­რე, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის რე­აქ­ცია იყო მკვეთ­რად უარ­ყო­ფი­თი...

- ის რაც მოხ­და გუ­შინ და ზო­გა­დად, რაც ხდე­ბა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, არის იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ყვე­ლა­ფე­რი, მათ შო­რის ჯვრის­წე­რაც კი გავ­ხა­დეთ პო­ლი­ტი­ზი­რე­ბუ­ლი. ერის ასე­თი გა­ბო­რო­ტე­ბა და ასე­თი და­ბოღმვა, ვფიქ­რობ არას­წო­რია. რაც არ უნდა გულ­ნატ­კე­ნი იყო მა­მა­ზე (მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს ვი­ნაა მამა), შვილ­მა რა და­ა­შა­ვა, რომ მის­თვის ერთ-ერთი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი დღე ასე­თი სა­ლა­პა­რა­კო გა­ხა­დო და ამ­დე­ნი სი­ბო­რო­ტე ილა­პა­რა­კო?!

ზო­გა­დად, დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია და ადა­მი­ა­ნე­ბის კლა­სე­ბის მი­ხედ­ვით და­ყო­ფა არ მომ­წონს. მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს ქო­ნებ­რივ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. მდი­და­რიც და ღა­რი­ბიც, უფ­ლის წი­ნა­შე ვართ თა­ნას­წო­რე­ბი. უფა­ლი ყვე­ლას გვე­კუთ­ვნის და არა­ვის აქვს უფ­ლე­ბა, რომ ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბი შე­ლა­ხოს და მას ტა­ძარ­ში მი­სას­ვლე­ლი გზა გა­და­უ­კე­ტოს, მაგ­რამ ჯვრის­წე­რის­თვის რომ სამ­ზა­დი­სი იყო და ამის­თვის ტა­ძა­რი მორ­თეს, ამა­ში გა­სა­ო­ცარს ვე­რა­ფერს ვხე­დავ. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ეს ასე მოხ­დე­ბო­და ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში და ნე­ბის­მი­ერ ტა­ძარ­ში. გა­სა­გე­ბია, რომ ვი­ღა­ცას გუ­შინ უნ­დო­და იქ მის­ვლა, მაგ­რამ ჯვრის­წე­რის შემ­დეგ ხომ მი­ე­ცათ ტა­ძარ­ში თა­ვი­სუფ­ლად გა­და­ად­გი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა?!

- ზო­გა­დად თუ გახ­სენ­დე­ბათ შემ­თხვე­ვე­ბი, როცა ასე ვთქვათ, ტა­ძა­რი მრევ­ლის­თვის და­კე­ტი­ლა?

- მე მახ­სოვს, როცა 2004 წელს, სა­მე­ბის სა­კა­თედ­რო ტა­ძა­რი რომ გა­იხ­სნა (თუ არ ვცდე­ბი 23 ნო­ემ­ბე­რი იყო), მომ­ლოც­ვე­ლებს არ უშ­ვებ­დნენ ტა­ძარ­ში, მრევ­ლი გა­რეთ იდგა კო­კის­პი­რულ წვი­მა­ში და სა­ში­ნე­ლი ქა­რიშ­ხა­ლი ამო­ვარ­და... ასეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, გა­რეთ და­ტო­ვეს ადა­მი­ა­ნე­ბი და ეკ­ლე­სი­ა­ში არ შე­უშ­ვეს და ამას აკე­თებ­დნენ სწო­რედ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც აღ­შფო­თე­ბუ­ლი წერს, სვე­ტი­ცხო­ველ­ში მრევ­ლი არ შე­უშ­ვე­სო და მა­შინ, წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს წინა პლან­ზე იდ­გნენ და აკონ­ტრო­ლებ­დნენ ვინ შე­სუ­ლი­ყო და ვინ არა! მა­შინ ეს ხალ­ხი თა­ვად ავ­რცე­ლებ­და ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ ტა­ძარ­ში შეს­ვლა საშ­ვი­თაა დაშ­ვე­ბუ­ლი, რად­გან პრე­ზი­დენ­ტი და მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი ეს­წრე­ბი­ან წირ­ვა­სო და დიდი ამ­ბა­ვი, თუ პრე­ზი­დენ­ტის წას­ვლის მერე შევ­ლენ ეკ­ლე­სი­ა­შიო.

ღმერ­თი ყვე­ლა­სია და არა­ვის აქვს უფ­ლე­ბა, რომ მას­თან მი­სას­ვლე­ლი გზა და­უ­კე­ტოს ადა­მი­ანს. სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებს, არა­ვის­თვის არ უთ­ქვამთ ტა­ძარ­ში შეს­ვლა­ზე უარი. პი­რი­ქით, ნე­ტავ ხალ­ხი მო­ვი­დეს და ტა­ძა­რე­ბი გა­ივ­სოს მრევ­ლით. სამ­წუ­ხა­რო ფაქ­ტია, მაგ­რამ სვე­ტი­ცხოვ­ლის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში, მრევლზე მეტი ტუ­რის­ტია და ესეც გუ­შინ­დე­ლი ჯვრის­წე­რის ბრა­ლია?!

მე არ ვარ არ­ცერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი სპექტრის მე­ხოტ­ბე, პი­რი­ქით, ყვე­ლა მხა­რის ოპო­ზი­ცი­ა­ში ვარ, მაგ­რამ გუ­შინ, ვფიქ­რობ რომ უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბის გამო, სთხო­ვეს ხალ­ხს (და არა მოს­თხო­ვეს) რომ ჯვრის­წე­რის დროს ცოტა სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ე­ჩი­ნათ, თუმ­ცა ის ფაქ­ტი, რომ იქ იდ­გნენ სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რე­ბი და მრევლს არ უშ­ვებ­დნე­ნო, არის სიც­რუე. ერის პრობ­ლე­მა სხვა რა­მე­შია - ჩვენ რომ ნამ­დვი­ლად მორ­წმუ­ნე­ე­ბი ვი­ყოთ და ნამ­დვი­ლად შეგვტკი­ო­დეს გული ადა­მი­ა­ნებ­ზე, მა­შინ ამ თე­მას ასე სა­ლა­პა­რა­კოს არ გავ­ხდი­დით...

ავ­ტო­რი: ლადო გო­გო­ლა­ძე

www.ambebi.ge
კომენტარები
მსგავსი სიახლეები:
 • "ბევრი ფიქრობს, რომ ეს მომაკვდინებელი ცოდვაა და არ ეპატიება..." - რას ამბ ...
 • გიორგი კვირიკაშვილი: ,,უშუქობაში, სროლაში, ერთოთახიანში ვცხოვრობდით 3 შვილი ...
 • ქართული სამეფო ქორწილი – პრინცმა ხუანმა და მოდელმა ქრისტინე ძიძიგურმა ჯვარი ...
 • ტყიბულში დაღუპული სანდრო ბუცხრიკიძე საკუთარი ხელფასით გაჭირვებულ ოჯახებს ეხ ...
 • ნუკა გვალია - "მა­მა არა­სო­დეს მომ­ნატ­რე­ბი­ა"

 • ინფორმაცია
  ჯგუფ Гости-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.


   

  ფოტო განწყობისათვის
  27-12-2018, 19:35
  როგორ ითამაშა Secret Santa ქართველმა ბავშვმა - პაპუნას ორიგინალური გადაწყვეტა
  26-12-2018, 19:56
  ბონდო მძინარაშვილი: ფოტო კი არა, ფოტონოველაა...
  26-12-2018, 19:17
  აკა სინჯიკაშვილი: ჩემმა ფრანგმა სტუმარმა ინატრა - ნეტავ ასეთი განათება ჩვენთანაც იყოს ნიცაშიო...
  7-12-2018, 19:22
  ,,თვალის ჩაპაჭუნებაზე სამუშაო მაქვს აშკარად" -ალეკო ელისაშვილი
  3-12-2018, 19:43
  სალომე ზურაბიშვილი ახალგაზრდობაში შვილებთან ერთად - ოჯახური ფოტო
  3-12-2018, 19:39
  2018 წლის ზამთრის ერთ-ერთი მოთხოვნადი აქსესუარი წვერის მანათობელი ნათურაა
  9-11-2018, 20:48
  დარია სუხიშვილი მამიდას დედას ეძახის - როგორ ცხოვრობს და სად სწავლობს ილიკო სუხიშვილის უმშვენიერესი ქალიშვილი

  ვიდეო კოლაჟი
  29-01-2019, 15:43
  სალომე ზურაბიშვილი - პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციით მანიპულირება უნდა დასრულდეს
  26-12-2018, 19:58
  "ემიგრანტებმა გაზაფხულამდე უნდა მიაღწიონ საქართველომდე, თქვენთან ერთად წამოვალ, არაფრის არ მეშინია" - სააკაშვილი ახალ მოძრაობას იწყებს
  26-12-2018, 12:33
  შემაძრწუნებელი ვიდეო: ცუნამი ინდონეზიური პოპ ბენდის კონცერტზე სცენას ანგრევს და მუსიკოსებს კლავს
  26-12-2018, 12:03
  აქცია ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ – (ვიდეო)
  24-12-2018, 13:14
  როგორ ზრდიან ბავშვებს ჯიჰადისტებად (ვიდეო)
  20-12-2018, 19:44
  მიხეილ ცაგარელის რჩევა სპეციალურად ქართველი გოგონებისთის - როგორ გავთხოვდეთ 2019 წელს
  19-12-2018, 19:31
  დაკავებულია ქალი, რომელმაც ნაც.მოძრაობის აქციის დროს პოლიციის მანქანა დააზიანა

       
  News.Mcvane.Ge © 2013-2018 საავტორო უფლებები დაცულია