Mcvane.Ge თქვენი საწყისი გვერდი
მთავარი გვერდი ჩვენ შესახებ კონტაქტი რეკლამა
მთავარი გვერდი » საინტერესო ბმულები » მარ­ხ­ვის პე­რი­ოდ­ში ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბა უფ­რო ახ­ლო­საა ღმერ­თ­თან

მარ­ხ­ვის პე­რი­ოდ­ში ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბა უფ­რო ახ­ლო­საა ღმერ­თ­თან

თარიღი: 14-12-2015, 06:15,
რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ქრის­ტეს მორ­წ­მუ­ნე­ნი შო­ბის მარ­ხ­ვას შე­უდ­გ­ნენ, რო­მე­ლიც 7 იან­ვარს, უფ­ლის შო­ბის დღე­სას­წა­ულ­ზე დას­რულ­დე­ბა.

მარ­ხ­ვა 40 დღე გაგ­რ­ძელ­დე­ბა. ტრა­დი­ცი­უ­ლად, შო­ბის მარ­ხ­ვის დროს, 25 დე­კემ­ბ­რამ­დე, მორ­წ­მუ­ნე­ებს ოთხ­შა­ბა­თი­სა და პა­რას­კე­ვის გარ­და, თევ­ზის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ; შემ­დეგ თევ­ზით ხსნილ­დე­ბა მხო­ლოდ 31-ში სა­ღა­მოს პირ­ვე­ლი იან­ვ­რის ჩათ­ვ­ლით. 2 იან­ვ­რი­დან 7 იან­ვ­რამ­დე კი მარ­ხ­ვა ჩვე­უ­ლებ­რივად გრძელ­დე­ბა...


- სა­ი­დან და­ე­დო სა­თა­ვე შო­ბის მარ­ხ­ვას?

მა­მა მა­კა­რი:
- პირ­ვე­ლი დი­დი მარ­ხ­ვა იყო აღ­დ­გო­მის მარ­ხ­ვა, რო­მე­ლიც მო­ცი­ქუ­ლე­ბის ქა­და­გე­ბის და­საწყი­სი­დან­ვე მო­დის, ანუ მაცხო­ვარ­მა ჩა­უ­ყა­რა სა­ფუძ­ვე­ლი, რო­დე­საც მან ორ­მო­ცი დღე იმარ­ხუ­ლა. რაც შე­ე­ხე­ბა და­ნარ­ჩენ დიდ მარ­ხ­ვებს, სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მან­ძილ­ზე ნელ-ნე­ლა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და და სა­ბო­ლოოდ დად­გინ­და იმ სა­ხით, რო­გორიც დღე­საა. სხვა­დას­ხ­ვა ად­გი­ლობ­რივ ეკ­ლე­სი­ას, ქრის­ტი­ა­ნო­ბის პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში სხვა­დას­ხ­ვა ტრა­დი­ცია ჰქონ­და: ზო­გი­ერთ ად­გი­ლობ­რივ ეკ­ლე­სი­ა­ში ყვე­ლა დი­დი დღე­სას­წა­უ­ლის წინ, ერ­თი კვი­რის, ზო­გან - ორი კვი­რის მან­ძილ­ზე მარ­ხუ­ლობ­დ­ნენ. IX-X სა­უ­კუ­ნეე­ბი­დან ჩანს, რომ დი­დი მარ­ხ­ვე­ბი იმ სა­ხით, რა სა­ხი­თაც დღეს არ­სე­ბობს, ეკ­ლე­სი­ა­ში უკ­ვე არ­სე­ბობ­და, მათ შო­რის - შო­ბის მარ­ხ­ვაც.

- მარ­ხ­ვა არ­სე­ბობს ორი სა­ხის - ხორ­ცი­ე­ლი და სუ­ლი­ე­რი. რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს თი­თო­ე­ულ მათ­განს?
- მარ­ხ­ვის უმ­თავ­რე­სი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა კვე­ბის შეზღუდ­ვა კი არა, მი­სი სუ­ლი­ე­რი მხა­რეა. უპირ­ვე­ლე­სად მარ­ხ­ვა იწყე­ბა ლი­ტურ­გი­კუ­ლად. დიდ­მარ­ხ­ვის დროს და მის წი­ნა პე­რი­ოდ­ში, ლი­ტურ­გი­კუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი ხდე­ბა, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლად აღეს­რუ­ლე­ბა მსა­ხუ­რე­ბე­ბი. რა თქმა უნ­და, ხორ­ცი­ელ მარ­ხ­ვა­საც დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს. თუ ადა­მი­ა­ნი ამას არ აკე­თებს, ში­ნა­გან, სუ­ლი­ერ მარ­ხ­ვას ვე­რა­სო­დეს მი­აღ­წევს. ჯერ ერ­თი, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი იღებს მცე­ნა­რე­ულ საზ­რ­დელს, ორ­გა­ნიზ­მიც გა­ცი­ლე­ბით დამ­შ­ვი­დე­ბუ­ლია. ცხა­დია, ადა­მი­ა­ნი სა­მარ­ხ­ვო საზ­რ­დე­ლის მი­ღე­ბის დრო­საც არ უნ­და ჩა­ვარ­დეს ნაყ­რო­ვა­ნე­ბა­ში - ზო­მა­ზე მე­ტი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის დრო­საც იტ­ვირ­თე­ბა ორ­გა­ნიზ­მი. ასეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ადა­მი­ანს აღარ შე­უძ­ლია სა­ღად აზ­როვ­ნე­ბაც კი, მით უფ­რო - ფი­ზი­კუ­რად საქ­მის გა­კე­თე­ბა. რა თქმა უნ­და, გა­ცი­ლე­ბით ძნე­ლია გო­ნე­ბის მო­ბი­ლი­ზა­ცია და ლოც­ვა. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი მარ­ხუ­ლობს, მი­სი გო­ნე­ბა მე­ტა­დაა მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი, უად­ვილ­დე­ბა წირ­ვა-ლოც­ვა­ზე დას­წ­რე­ბა, სა­კუ­თა­რი სხე­უ­ლი­სა და გო­ნე­ბის მარ­თ­ვა, ლოც­ვა. თუმ­ცა რო­გორც ვთქვით, მთავარი სუ­ლი­ე­რი მარ­ხ­ვაა. მაგრამ ვინც ამ­ბობს, რომ მთა­ვა­რია, სუ­ლი­ე­რი მარ­ხ­ვა და­ვიც­ვათ და ხორ­ცი­ე­ლი არ არის სა­ჭი­რო, ის ცრუ­ობს. ხორ­ცი­ე­ლი მარ­ხ­ვა არის პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი ქრის­ტი­ა­ნი­სა და თუ პირ­ველ ნა­ბი­ჯებს არ გა­დავ­დ­გამთ, ვე­რა­სო­დეს ავალთ შემ­დეგ სა­ფე­ხურ­ზე. ადა­მი­ან­მა თუ მარ­თ­ლა მო­ი­პო­ვა ის მდგო­მა­რე­ო­ბა, რომ სუ­ლი­ერ მარ­ხ­ვამ­დე ამაღ­ლ­და, ხორ­ცი­ელ მარ­ხ­ვას არა­სო­დეს მი­ა­ტო­ვებს. მარ­ხ­ვა უპირ­ვე­ლე­სად ვნე­ბებ­თან ბრძო­ლა­ში გვეხ­მა­რე­ბა. ვნე­ბებს კი გა­ნუწყ­ვეტ­ლივ უნ­და ებ­რ­ძო­ლოს ადა­მი­ა­ნი. მარ­ხ­ვა­ში ამის მე­ტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გვაქვს, გო­ნე­ბა მე­ტა­დაა მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი, უფ­რო მეტს ვფიქ­რობთ მაცხო­ვარ­ზე. ამ დროს აღ­ვ­ლე­ნი­ლი ლოც­ვა გა­ცი­ლე­ბით სათ­ნოა ღვთის წი­ნა­შე.

- სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა­ტომ იკ­რ­ძა­ლე­ბა მარ­ხ­ვის დროს ხორ­ცე­უ­ლი საზ­რ­დე­ლი­სა და რძის პრო­დუქ­ტე­ბის მი­ღე­ბა?
- ცხო­ვე­ლუ­რი წარ­მო­შო­ბის საკ­ვებ­ში არის ბევ­რი ენერ­გია, რაც არ სჭირ­დე­ბა ადა­მი­ანს მარ­ხ­ვის პე­რი­ოდ­ში, მაგ­რამ თუ ადა­მი­ა­ნი უძ­ლუ­რე­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბა და ორ­გა­ნიზ­მის სა­არ­სე­ბოდ და მო­საძ­ლი­ე­რებ­ლად სჭირ­დე­ბა ზედ­მე­ტი ენერ­გია, ცხა­დია, ცხო­ვე­ლუ­რი და მცე­ნა­რე­უ­ლი საზ­რ­დე­ლის მი­ღე­ბა არ ეკ­რ­ძა­ლე­ბა. ბუ­ნებ­რი­ვია, ეს უნ­და მოხ­დეს მოძღ­ვ­რის კურ­თხე­ვით.

- ვი­ცით, რომ შო­ბის და პეტ­რე-პავ­ლო­ბის მარ­ხ­ვა ხსნი­ლია თევ­ზით. აღ­დ­გო­მი­სა და მა­რი­ა­მო­ბის მარ­ხ­ვა­ში კი თევ­ზის მი­ღე­ბა აკ­რ­ძა­ლუ­ლია...
- აღ­დ­გო­მის მარ­ხ­ვა, სხვა მარ­ხ­ვე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, მძი­მეა და ამი­ტო­მაც არის აკ­რ­ძა­ლუ­ლი თევ­ზის ხმე­ვა. რაც შე­ე­ხე­ბა მა­რი­ა­მო­ბის მარ­ხ­ვას, ძა­ლი­ან მოკ­ლეა და ამ დრო­საც არ არის თევ­ზის მი­ღე­ბა ნე­ბა­დარ­თუ­ლი. შო­ბი­სა და პეტ­რე-პავ­ლო­ბის მარ­ხ­ვა, შე­და­რე­ბით მსუ­ბუ­ქია. თა­ვად თევ­ზი სა­მარ­ხ­ვო საზ­რ­დე­ლია და ამი­ტომ მი­სი მი­ღე­ბა შე­იძ­ლე­ბა. შო­ბის მარ­ხ­ვა­ში თევ­ზის ხმე­ვა არ შე­იძ­ლე­ბა ოთხ­შა­ბათ­სა და პა­რას­კევს, ასე­ვე - მარ­ხ­ვის ბო­ლო კვი­რა­ში.

- ბო­ლო დროს მომ­რავ­ლ­და ათას­გ­ვა­რი სა­ხის სა­მარ­ხ­ვო საზ­რ­დე­ლი - სა­მარ­ხ­ვო ყვე­ლი და ძეხ­ვიც კი და­ამ­ზა­დეს. რამ­დე­ნად მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სა­მარ­ხ­ვო საზ­რ­დე­ლის მი­ღე­ბა, რო­მე­ლიც ერ­თ­გ­ვარ საც­დუ­რა­დაც კი იქ­ცა?
- ჩემს მრევლს ყო­ველ­თ­ვის ვე­უბ­ნე­ბი - თუ მარ­ხ­ვის დროს სუფ­რა­ზე მოხ­ვ­დე­ბით, შე­გიძ­ლი­ათ, მსგავ­სი სა­ხის სა­მარ­ხ­ვო საზ­რ­დე­ლი მი­ი­ღოთ, მაგ­რამ მთე­ლი მარ­ხ­ვის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ არის სა­სურ­ვე­ლი ამ­გ­ვა­რი საზ­რ­დე­ლით კვე­ბა, რად­გან ამ გზით ადა­მი­ა­ნი სახ­ს­ნი­ლო საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბის სურ­ვილს იკ­მა­ყო­ფი­ლებს. უდი­დე­სი მოღ­ვა­წის, წმინ­და გაბ­რი­ელ ეპის­კო­პო­სის მა­გა­ლითს მო­ვიყ­ვან: მას ძა­ლი­ან ჰყვა­რე­ბია ლო­ბიო და არც ერთ მარ­ხ­ვა­ში არ იღებ­და და შო­ბა­სა და აღ­დ­გო­მას ლო­ბი­ო­თი იხ­სნი­ლებ­და. ეს არის ჭეშ­მა­რი­ტი მარ­ხ­ვა. შე­საძ­ლოა, ადა­მი­ანს მარ­თ­ლაც აქვს სურ­ვი­ლი, მარ­ხ­ვის პე­რი­ოდ­ში ის სა­მარ­ხ­ვო საზ­რ­დე­ლიც კი აიკ­რ­ძა­ლოს, რო­მე­ლიც გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარს. ბუ­ნებ­რი­ვია, ეს უნ­და მოხ­დეს მოძღ­ვ­რის კურ­თხე­ვით.

- ვი­ცით, რომ მარ­ხ­ვას ჯერ კი­დევ პირ­ველ ადა­მი­ა­ნებს უწე­სებს უფა­ლი, რო­დე­საც სა­მოთხე­ში დამ­კ­ვიდ­რე­ბულ ადამს კე­თი­ლი­სა და ბო­რო­ტის ცნო­ბა­დის ხის ნა­ყო­ფის ხმე­ვას უკ­რ­ძა­ლავს. რა­ტომ სჭირ­დე­ბო­დათ პირ­ველ ადა­მი­ა­ნებს მარ­ხ­ვა, მათ ხომ ამ­დე­ნი საც­დუ­რის დაძ­ლე­ვა არ სჭირ­დე­ბო­დათ, რაც თა­ნამ­ედ­რო­ვე ადა­მი­ა­ნებს?
- პირ­ველ რიგ­ში იმის გა­მო, რომ ადა­მი­ა­ნი არ იყო სუ­ლი­ე­რად გაზ­რ­დი­ლი იმ მდგო­მა­რე­ო­ბამ­დე, რომ კე­თი­ლი­სა და ბო­რო­ტის ცნო­ბა­დის ხის ნა­ყო­ფი მი­ე­ღო, რო­დე­საც სა­თა­ნა­დო სუ­ლი­ერ მდგო­მა­რე­ო­ბას მი­აღ­წევ­და. ადა­მი თა­ვად უნ­და მი­სუ­ლი­ყო სუ­ლი­ე­რად იმ მდგო­მა­რე­ო­ბამ­დე, რო­ცა ამ ხის ნა­ყო­ფის მი­ღე­ბა ზი­ანს არ მი­ა­ყე­ნებ­და და ღმერ­თი თა­ვად მის­ცემ­და მი­სი მი­ღე­ბის უფ­ლე­ბას. მე­ო­რე მხრივ, მარ­ხ­ვის და­წე­სე­ბით, აკ­რ­ძალ­ვით უნ­და გა­მო­ჩე­ნი­ლი­ყო ადა­მის თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბა - გა­ნა­დი­დებ­და ღმერთს, თუ ჩა­ვარ­დე­ბო­და ცოდ­ვა­ში.

- მარ­ხ­ვის დაც­ვა ერ­თ­გ­ვარ მო­და­დაც კი იქ­ცა. ზო­გი მოძღ­ვ­რის კურთ­ხე­ვის გა­რე­შე მარ­ხუ­ლობს. წა­ად­გე­ბა თუ არა ამ­გ­ვა­რი მარ­ხ­ვა ადა­მი­ა­ნის სულს მა­კურ­ნებ­ლად და სა­ერ­თოდ, უნ­და გა­ვუს­ვათ თუ არა ხა­ზი ჩვენს მარ­ხუ­ლო­ბას?
- თუ ადა­მი­ა­ნი იმის გა­მო მარ­ხუ­ლობს, რომ სხვე­ბის წი­ნა­შე თა­ვი გა­მო­ი­ჩი­ნოს, ცხა­დია, ეს არა­მარ­თე­ბუ­ლია. რო­დე­საც ის მოძღ­ვ­რის კურ­თხე­ვით აღას­რუ­ლებს ისეთ მარ­ხ­ვას, რო­მე­ლიც არ არის სა­ზო­გა­დო (შე­საძ­ლოა, მარ­ხ­ვის პე­რი­ო­დია და მოძღ­ვ­რის კურ­თხე­ვით მკაც­რი მარ­ხ­ვის კა­ნო­ნი აქვს დად­გე­ნი­ლი, ან ხსნი­ლია და მოძღ­ვ­რის­გან აქვს აღე­ბუ­ლი კურ­თხე­ვა მარ­ხ­ვა­ზე), ასე­თი მარ­ხ­ვა უნ­და დავ­ფა­როთ, ხო­ლო თუ ვთქვათ, მარ­ხ­ვის პე­რი­ოდ­ში სახ­ს­ნი­ლო სუფ­რა­ზე მოვ­ხ­ვ­დე­ბით, არ უნ­და დავ­ფა­როთ, რომ ვმარ­ხუ­ლობთ. მაშ, ვინ უნ­და უთხ­რას, უქა­და­გოს იქ მყოფ ადა­მი­ა­ნებს, რომ მარ­ხ­ვაა? პი­რი­ქით, ეს ქა­და­გე­ბის მი­ზე­ზად უნ­და გვექ­ცეს, ჩვე­ნი მარ­ხ­ვით ღვთის მცნე­ბე­ბის აღ­ს­რუ­ლე­ბი­სა­კენ უნ­და მო­ვუ­წო­დოთ ადა­მი­ა­ნებს.

/შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე/

gzapress.ge
კომენტარები
მსგავსი სიახლეები:

ინფორმაცია
ჯგუფ Гости-ის წევრებს არ აქვთ კომენტარის დატოვების უფლება.


 

ფოტო განწყობისათვის
27-12-2018, 19:35
როგორ ითამაშა Secret Santa ქართველმა ბავშვმა - პაპუნას ორიგინალური გადაწყვეტა
26-12-2018, 19:56
ბონდო მძინარაშვილი: ფოტო კი არა, ფოტონოველაა...
26-12-2018, 19:17
აკა სინჯიკაშვილი: ჩემმა ფრანგმა სტუმარმა ინატრა - ნეტავ ასეთი განათება ჩვენთანაც იყოს ნიცაშიო...
7-12-2018, 19:22
,,თვალის ჩაპაჭუნებაზე სამუშაო მაქვს აშკარად" -ალეკო ელისაშვილი
3-12-2018, 19:43
სალომე ზურაბიშვილი ახალგაზრდობაში შვილებთან ერთად - ოჯახური ფოტო
3-12-2018, 19:39
2018 წლის ზამთრის ერთ-ერთი მოთხოვნადი აქსესუარი წვერის მანათობელი ნათურაა
9-11-2018, 20:48
დარია სუხიშვილი მამიდას დედას ეძახის - როგორ ცხოვრობს და სად სწავლობს ილიკო სუხიშვილის უმშვენიერესი ქალიშვილი

ვიდეო კოლაჟი
29-01-2019, 15:43
სალომე ზურაბიშვილი - პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციით მანიპულირება უნდა დასრულდეს
26-12-2018, 19:58
"ემიგრანტებმა გაზაფხულამდე უნდა მიაღწიონ საქართველომდე, თქვენთან ერთად წამოვალ, არაფრის არ მეშინია" - სააკაშვილი ახალ მოძრაობას იწყებს
26-12-2018, 12:33
შემაძრწუნებელი ვიდეო: ცუნამი ინდონეზიური პოპ ბენდის კონცერტზე სცენას ანგრევს და მუსიკოსებს კლავს
26-12-2018, 12:03
აქცია ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ – (ვიდეო)
24-12-2018, 13:14
როგორ ზრდიან ბავშვებს ჯიჰადისტებად (ვიდეო)
20-12-2018, 19:44
მიხეილ ცაგარელის რჩევა სპეციალურად ქართველი გოგონებისთის - როგორ გავთხოვდეთ 2019 წელს
19-12-2018, 19:31
დაკავებულია ქალი, რომელმაც ნაც.მოძრაობის აქციის დროს პოლიციის მანქანა დააზიანა

     
News.Mcvane.Ge © 2013-2018 საავტორო უფლებები დაცულია